1. Wchodząc na teren szkoły zasłaniamy usta i nos oraz dezynfekujemy ręce.
  2. W szkole przebywamy tylko w czasie i miejscu wyznaczonym w harmonogramie konsultacji.
  3. Podczas konsultacji zachowujemy 2m odległości oraz oddzielenie pleksą.
  4. Każdy gra na swoim instrumencie nie dotykając przedmiotów (klawiatury. nut itp) używanych przez inną osobę.
  5. Przed wejściem do sali upewniamy się, że po poprzednich konsultacjach przedmioty, w tym klawiatura, są zdezynfekowane a pomieszczenie wywietrzone.
  6. Na konsultacje przychodzimy odpowiedzialnie, tzn. wtedy, kiedy wiemy, że jesteśmy zdrowi, nie mamy objawów i nie kontaktowaliśmy się z osobami zakażonymi, poddanymi izolacji bądź przebywającymi na kwarantannie

 

Szanowni Państwo,

w związku z trwającą epidemią koronawirusa covid19, osoby obce (w tym rodzice) wchodzą na teren szkoły tylko 

po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Osoba wchodząca, zakrywa usta i nos oraz poddaje się procedurze mierzenia temperatury i dezynfekcji rąk.

Ze szkołą można kontaktować się również telefonicznie:  81 532 69 21 oraz
mailowo: sekretariat@osmuzlublin.pl