Zosia w 1

Agnieszka Chmielewska

agnieszka.ch@osmuzlublin.pl

 

Agnieszka Sawicka

agnieszka.sa@osmuzlublin.pl

 

Posiadamy certyfikat „Świetlica przyjazna uczniowi”.

 

Godziny pracy świetlicy: godz. 6:45 – 16:30 we wszystkie dni pracujące zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. 

Wychowawcy świetlicy z pasją i zaangażowaniem poświęcają czas wszystkim uczniom. Dbają o wszechstronny rozwój każdego dziecka, budują relacje oparte na partnerstwie. Podczas zabaw kładziemy również nacisk na kształtowanie nawyków porządku, szacunku i właściwego kulturalnego zachowania się uczniów. Takie cechy jak: koleżeństwo, kultura osobista, pomoc innym czy wrażliwość stanowią kodeks „świetlika”.

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO–WYCHOWAWCZYCH

  1. Zapewnienie uczniom przebywającym w świetlicy bezpiecznych warunków  spędzania czasu wolnego na terenie szkoły
  2. Realizacja planu pracy świetlicy w grupach wychowawczych
  3. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej
  4. Organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu mających  na celu prawidłowy rozwój fizyczny
  5. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i organizowanie zajęć w tym  zakresie
  6. Uczestnictwo w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie  nawyków kultury życia codziennego
  7. Upowszechnianie i kształtowanie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i  czystości
  8. Rozwijanie i uczenie samodzielności
  9. Kształtowanie postaw pożądanych społecznie
  10. Współdziałanie z rodzicami, wychowawcami klas i innymi nauczycielami

Uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności gry na pianinie. Świetlica dysponuje instrumentami i swobodnym dostępem dzieci do nich, dzięki czemu zawsze można poćwiczyć i utrwalić zadany materiał.

Posiadamy również duży plac zabaw, z którego chętnie korzystamy. Uczniowie mają możliwość po skończonych zajęciach zrelaksować się podczas zabawy na świeżym powietrzu.
W naszej świetlicy jest duży zasób przeróżnych gier planszowych, zręcznościowych, klocków służących do zabaw konstrukcyjnych. Dzieci mogą kreatywnie bawić się w kącikach tematycznych, m.in.: teatr, restauracja, domki. Kącik czytelniczy zaprasza różnorodnością pozycji, gdzie można wygodnie usiąść na miękkich poduchach i odpocząć.

 

Dokumenty do pobrania: