Strefy komunikacyjne

Legenda:

A – wejście dla pracowników (nauczyciele i administracja)

 wejście dla uczniów

 I st. -  kl. 1-3 i 4-6 

II st. – kl. III a,b ; IV a,b ; VIa,b

C – wejście dla uczniów II st. - kl. I a,b ; II a,b ; V

Strefy:

Czerwona – pracownicy (nauczyciele i administracja)

Żółta – kl. 1-3 - I st.

Zielona – kl. 4-6 - I st. i kl. III a,b ; IVa,b ; VIa,b -  II st.

Niebieska – kl. I a,b ; II a,b ; V -  II st.