Kangur matematyczny 18 marca 2021

 

III etap konkursu Lubelskiego Kuratora Oświaty z języka angielskiego 

Konkurs odbędzie się w budynku Szkoły 17 lutego 2021 roku o godzinie 10:00.

Proszę o ponowne zapoznanie się  z regulaminem konkursu.

Konkurs rozpoczyna się punktualnie o godz. 10:00 i trwa 90 minut.


Uczestnicy zakwalifikowani do III etapu (lista osób dostępna na stronie LSCDN  Konkursy przedmiotowe 2020/2021 - WYNIKI | Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (lscdn.pl))  przychodzą do Szkoły 20 minut przed planowanym początkiem konkursu i poddają się reżimowi sanitarnemu, który obowiązuje w budynku Szkoły - dezynfekcja, dystans, maseczka.

W czasie konkursu uczestnicy zachowują bezpieczną odległość oraz używają tylko swoich przyborów do pisania - kolor czarny lub niebieski długopisu - nie może być to ołówek lub długopis ścieralny.

Uczniowie wchodzą do Szkoły wejściem B obok  sali 108 i udają się korytarzem obok sali gimnastycznej do sali nr 74.