,,...bo piękno po to, by zachwycało do pracy..."
C. K. Norwid

Poprzez kontakt z pięknem muzyki uczymy, wychowujemy, uwrażliwiamy, wszechstronnie rozwijamy i kształtujemy dojrzałą osobowość ucznia. Przygotowujemy do świadomego i aktywnego uczestniczenia w muzycznym życiu kulturalnym i społecznym oraz do podjęcia studiów muzycznych w uczelniach artystycznych.