W dniach 17 - 30 maja zajęcia ogólnokształcące i muzyczne w klasach 4 - 6 OSM I st. oraz I -V OSM II st. odbywają się hybrydowo wg harmonogramu:

17 maja (poniedziałek)

4a,5a,6a,Ia, IIIa, IVa, V

stacjonarnie

4b,5b,6b,6c,Ib,IIa, IIb, IIIb,IVb

zdalnie

18 maja (wtorek)

4b,5b,6b,6c,Ib, IIIb,IVb

stacjonarnie

4a,5a,6a,Ia, IIa, IIb , IIIa,IVa,V  

zdalnie

19 maja (środa)

4a,5a,6a,Ia, IIIa,IVa,V

stacjonarnie

4b,5b,6b,6c,Ib,IIa, IIb, IIIb,IVb

zdalnie

20 maja (czwartek)

4b,5b,6b,6c,Ib, IIIb,IVb

stacjonarnie

4a,5a,6a,Ia, IIa, IIb , IIIa,IVa,V  

zdalnie

21 maja (piątek)

4a,5a,6a,Ia, IIIa,IVa,V

stacjonarnie

4b,5b,6b,6c,Ib,IIa, IIb, IIIb,IVb

zdalnie

24 maja (poniedziałek)

4b,5b,6b,6c,Ib, IIIb,IVb

stacjonarnie

4a,5a,6a,Ia, IIa, IIb , IIIa,IVa,V  

zdalnie

25-27 maja

dni wolne od zajęć dydaktycznych

opieka świetlicowa dla uczniów klas 1-3 OSM I st.

28 maja (piątek)

4a,5a,6a,Ia, IIIa,IVa,V

stacjonarnie

4b,5b,6b,6c,Ib,IIa, IIb, IIIb,IVb

zdalnie

Zajęcia stacjonarne zorganizowane są zgodnie z wewnętrzną procedurą funkcjonowania szkoły
w warunkach COVID – 19 z dnia 08.09.2020 r.  (w zakładce komunikaty COVID-19).

 

Przerwy lekcyjne nie ulegają zmianie (zakładka organizacja pracy<dzwonki).

Od 17 do 30 maja klasy: IIa i IIb OSM II st. uczą się wyłącznie zdalnie.

Uczniowie tych klas mają możliwość konsultacji w szkole z przedmiotów egzaminacyjnych.

 

w dniach 17-30 maja Bursa Szkół Artystycznych zapewnia warunki do zdalnego nauczania.

 

Anna Mazur
Dyrektor OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie

 
  • Zasady konsultacji dla maturzystów:
  1. Wchodząc na teren szkoły zasłaniamy usta i nos oraz dezynfekujemy ręce.
  2. W szkole przebywamy tylko w czasie i miejscu wyznaczonym w harmonogramie konsultacji.
  3. Podczas konsultacji zachowujemy 2m odległości oraz oddzielenie pleksą.
  4. Każdy gra na swoim instrumencie nie dotykając przedmiotów (klawiatury. nut itp) używanych przez inną osobę.
  5. Przed wejściem do sali upewniamy się, że po poprzednich konsultacjach przedmioty, w tym klawiatura, są zdezynfekowane a pomieszczenie wywietrzone.
  6. Na konsultacje przychodzimy odpowiedzialnie, tzn. wtedy, kiedy wiemy, że jesteśmy zdrowi, nie mamy objawów i nie kontaktowaliśmy się z osobami zakażonymi, poddanymi izolacji bądź przebywającymi na kwarantannie

 

  • Nowe godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć:

Nowe godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć znajdują się w zakładce organizacja pracy>dzwonki.

 

  • Organizacja komunikacji w szkole:

Od 1.09.2020 r. obowiązuje nowa organizacja komunikacji w szkole. Należy zapoznać się ze schematem przedstawiającym nową organiację wejścia do szkoły i poruszania się w niej .

Zakładka: organizacja pracy>strefy komunikacyjne.