• Zasady konsultacji dla maturzystów:
  1. Wchodząc na teren szkoły zasłaniamy usta i nos oraz dezynfekujemy ręce.
  2. W szkole przebywamy tylko w czasie i miejscu wyznaczonym w harmonogramie konsultacji.
  3. Podczas konsultacji zachowujemy 2m odległości oraz oddzielenie pleksą.
  4. Każdy gra na swoim instrumencie nie dotykając przedmiotów (klawiatury. nut itp) używanych przez inną osobę.
  5. Przed wejściem do sali upewniamy się, że po poprzednich konsultacjach przedmioty, w tym klawiatura, są zdezynfekowane a pomieszczenie wywietrzone.
  6. Na konsultacje przychodzimy odpowiedzialnie, tzn. wtedy, kiedy wiemy, że jesteśmy zdrowi, nie mamy objawów i nie kontaktowaliśmy się z osobami zakażonymi, poddanymi izolacji bądź przebywającymi na kwarantannie

 

  • Klub Melomana:

Dla osoby, która na koniec roku szkolnego zbierze najwięcej koncertów czeka atrakcyjna nagroda ufundowana przez dyrektora szkoły.

 

  • Nowe godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć:

Nowe godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć znajdują się w zakładce organizacja pracy>dzwonki.

 

  • Organizacja komunikacji w szkole:

Od 1.09.2020 r. obowiązuje nowa organizacja komunikacji w szkole. Należy zapoznać się ze schematem przedstawiającym nową organiację wejścia do szkoły i poruszania się w niej .

Zakładka: organizacja pracy>strefy komunikacyjne.