Poniżej umieszczamy pismo z informacją  dotyczącą możliwości ubiegania się, przez uczniów szkoły, o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym  tj. stypendium szkolne i/lub zasiłek szkolny

Dokumenty do pobrania zwierają również regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym wraz ze wzorem wniosku oraz wzorem oświadczenia o dochodzie rodziny.

 

Dokumenty do pobrania:

pismo dot. procedur

stypendium zał. 1 uchwala nr 1122 z regulaminem

stypendium zał. 2 wzór wniosku.doc

stypendium zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny

 

  • STYPENDIUM MKiDN

informacje dotyczące stypendium MKiDN

 

 

  • LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW

lubelska kuźnia talentów

 

  • LUBELSKIE WSPIERA UZDOLNIONYCH

lubelskie wspiera uzdolnionych