W dniach 6-7-8 grudnia 2021 r. stacjonarnie na terenie szkoły odbędą się próbne egzaminy ósmoklasisty wg harmonogramu:
06.12.21 - j.polski 8:35-11:10 sala 44
07.12.21 -  matematyka  8:35-11:10 sala 44
08.12.21 - j.angielski/ j.niemiecki 8:35-11:10 sala 44/43
Po zakończeniu egzaminów uczniowie wracają na zajęcia szkolne wg planu.

 

 

Egzamin ósmoklasisty – 2021/2022

Egzamin ósmoklasisty 2021/2022

Egzamin ósmoklasisty – 2020/2021

Zasady organizacji egzaminu ósmoklasisty

Komunikat o harmonogramie przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Zwolnienie ucznia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

 

W związku z niebezpieczną sytuacją pandemiczną Dyrekcja Szkoły zmienia formę próbnych egzaminów ósmoklasisty ze stacjonarnej na online. Odbędą się one wg. podanego przez OKE harmonogramu w dniach 18 i 19 marca.

Szczegóły są zamieszczone w dzienniku elektronicznym.

 


 

Dyrekcja Szkoły podjęła decyzję o stacjonarnym przeprowadzeniu próbnego egzaminu ósmoklasisty wg harmonogramu podanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Krakowie- szczegóły na stronie:
Zgodnie z harmonogramem i wytycznymi próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się 17, 18 i 19 marca o godzinie 9.00.
Uczniowie chętni do udziału testach diagnostycznych  proszeni są o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy.
         

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość odwołania próbnych egzaminów w sytuacji pogorszenia się stanu epidemicznego w województwie. Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji na stronie szkoły.

      

 

Komunikaty:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnejz20sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnejz20sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnejz20sierpnia 2020 r. wsprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków iform przeprowadzania egzaminu ósmoklasistyw roku szkolnym 2020/2021

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

w związku z wiadomością przekazaną 26. 03. 2020 r. przez Dyrektora CKE

(http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200324%20Proba%20E8.pdf) informuję, że w dniach 30. 03. 2020 – 01. 04. 2020 r. przeprowadzony zostanie próbny egzamin ósmoklasisty.

Apeluję i zachęcam, aby wszyscy uczniowie klas IIa i IIb przystąpili do tej próby.

Harmonogram przedstawia się następująco:

Data Godzina rozpoczęcia Przedmiot Czas trwania egzaminu Wydłużony czas trwania egzaminu:

30.03.2020 godz 9.00 j. polski 120 minut 180 minut

31.03.2020 godz 9.00 matematyka 100 minut 150 minut 01.04.2020 9.00 j. angielski 90 minut 135 minut

W celu przystąpienia do egzaminu należy:

1. Około godziny 8.45 w swoim domu ze strony internetowej OKE Kraków lub CKE pobrać arkusz egzaminacyjny.

2. Rozwiązywać zadania samodzielnie przestrzegając regulaminowego czasu.

3. Zapisać rozwiązania w wybranej formie:  w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;

 na wydruku – jeżeli uczeń dysponuje w domu drukarką;

 korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu);

 na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

4. Przesłać rozwiązania do swojego nauczyciela e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań.

Klasa IIa i Klasa IIb j. polski W. Niedoborek M. Wiśniewska matematyka I.Naraniecka A.Mazur j. angielski B. Lorkiewicz M. Błachnia B. Lorkiewicz A.Nakonieczna-Wiącek

Adresy e-mailowe nauczycieli zostaną przekazane w piątek w dzienniku elektronicznym.

Arkusze próbnego egzaminu zostaną sprawdzone przez nauczycieli zgodnie z kryteriami przekazanymi przez CKE 08.04.2020r.

Dla ucznia, który nie ma dostępu do internetu i zgłosi ten fakt wychowawcy klasy w piątek 27.03.2020r. , będą przygotowane arkusze w formie wydruku do odbioru w szkole w dniu egzaminu.

Dyrektor OSM I i II st.

Anna Mazur