Informujemy, że od 26 do 30 kwietnia 2021 r dzieci w klasach 1- 3 OSM I st. będą uczyły się
hybrydowo:
Stacjonarnie w szkole:
Poniedziałek 26.04.
1b, 2b, 3a, 3c
Wtorek 27.04.
1a, 2a, 2c, 3b
Środa 28.04.
1b, 2b, 3a, 3c
Czwartek 29.04.
1a, 2b, 2c, 3b
Piątek 30.04.
1a, 2a, 2c, 3b
Klasy 1-3 w dni niewymienione powyżej realizują nauczanie online - jak dotąd. Nauczyciele
instrumentu w klasach 1-3 dostosowują formę zdalną bądź stacjonarną odpowiednio do
wskazanego powyżej planu przebywania uczniów w szkole. Świetlica pracuje według planu,
obejmując opieką dzieci uczące się stacjonarnie w danym dniu.

 Szanowni Państwo,

 W najbliższych dniach Centrum Edukacji Artystycznej przeprowadza w naszej szkole (OSM II st.) badanie - ewaluację, której częścią są ankiety dla Rodziców. W indywidualnej wiadomości w dzienniku elektronicznym MobiReg otrzymujecie Państwo jednorazowy login i hasło, które umożliwią zalogowanie się na platformie online, otwartej między poniedziałkiem 19.04 a środą 28.04, i wypełnienie anonimowej ankiety. Po wypełnieniu ankietę należy zamknąć i wysłać. 
W razie pytań sekretariat szkoły jest do Państwa dyspozycji.
Bardzo dziękuję za wzięcie udziału w badaniu,
Anna Mazur
Dyrektor OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie

W związku z niebezpieczną sytuacją pandemiczną Dyrekcja Szkoły zmienia formę próbnych egzaminów ósmoklasisty ze stacjonarnej na online. Odbędą się one wg. podanego przez OKE harmonogramu w dniach 18 i 19 marca.

Szczegóły są zamieszczone w dzienniku elektronicznym.

Przypominamy o konieczności uiszczenia opłaty na fundusz instrumentalny.

Opłata miesięczna - darowizna na cele oświatowe dla osób korzystających z wypożyczenia instrumentów szkolnych
w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 35 zł 
Opłatę za wypożyczenie instrumentu dokonujemy na poniżej podane konto:
69 1010 1339 0031 3113 9134 0000