Egzamin ósmoklasisty – 2020/2021

Komunikaty

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnejz20sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnejz20sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnejz20sierpnia 2020 r. wsprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków iform przeprowadzania egzaminu ósmoklasistyw roku szkolnym 2020/2021

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

w związku z wiadomością przekazaną 26. 03. 2020 r. przez Dyrektora CKE

(http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200324%20Proba%20E8.pdf) informuję, że w dniach 30. 03. 2020 – 01. 04. 2020 r. przeprowadzony zostanie próbny egzamin ósmoklasisty.

Apeluję i zachęcam, aby wszyscy uczniowie klas IIa i IIb przystąpili do tej próby.

Harmonogram przedstawia się następująco:

Data Godzina rozpoczęcia Przedmiot Czas trwania egzaminu Wydłużony czas trwania egzaminu:

30.03.2020 godz 9.00 j. polski 120 minut 180 minut

31.03.2020 godz 9.00 matematyka 100 minut 150 minut 01.04.2020 9.00 j. angielski 90 minut 135 minut

W celu przystąpienia do egzaminu należy:

1. Około godziny 8.45 w swoim domu ze strony internetowej OKE Kraków lub CKE pobrać arkusz egzaminacyjny.

2. Rozwiązywać zadania samodzielnie przestrzegając regulaminowego czasu.

3. Zapisać rozwiązania w wybranej formie:  w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;

 na wydruku – jeżeli uczeń dysponuje w domu drukarką;

 korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu);

 na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

4. Przesłać rozwiązania do swojego nauczyciela e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań.

Klasa IIa i Klasa IIb j. polski W. Niedoborek M. Wiśniewska matematyka I.Naraniecka A.Mazur j. angielski B. Lorkiewicz M. Błachnia B. Lorkiewicz A.Nakonieczna-Wiącek

Adresy e-mailowe nauczycieli zostaną przekazane w piątek w dzienniku elektronicznym.

Arkusze próbnego egzaminu zostaną sprawdzone przez nauczycieli zgodnie z kryteriami przekazanymi przez CKE 08.04.2020r.

Dla ucznia, który nie ma dostępu do internetu i zgłosi ten fakt wychowawcy klasy w piątek 27.03.2020r. , będą przygotowane arkusze w formie wydruku do odbioru w szkole w dniu egzaminu.

Dyrektor OSM I i II st.

Anna Mazur