INFORMACJE

zajęcia instrumentu dla klas 1-3 OSM I st. do 8.11.2020r. (z dnia 28.10)

W związku ze wzrostem zachorowań i wskazaniem do zachowywania maksymalnych środków ostrożności, w okresie do 8.11.2020r. umożliwiam i zachęcam wszystkich nauczycieli instrumentu w szkole, w tym w klasach 1-3 Ist., do prowadzenia zajęć w trybie online.

Anna Mazur

Dyrektor OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie

ograniczenia w funkcjonowaniu szkoły (z dnia 25.10.20)

 

OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU SZKOŁY od 26.10 do 8.11. 2020r.

W okresie do 8.11.2020r w klasach:

-  od 4 OSM I st. do VI OSM II st. szkoła przechodzi w tryb online – wszystkie lekcje prowadzone są na platformie G Suit wg. planu lekcji.

- 1-3 OSM I st. – wszystkie lekcje, w tym instrumentu, odbywają się stacjonarnie, z zachowaniem rygoru sanitarnego. 

Anna Mazur

Dyrektor OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie