Informujemy, że od piątku, tj. 7 maja wracają do nauki stacjonarnej uczniowie kl. 1-3 OSM I st. Zajęcia ogólnokształcące oraz muzyczne dla tych klas odbywają się w szkole, zgodnie z obecnym planem.
Pozostałe klasy OSM I i II st. uczą się zdalnie, jak dotąd.

Informujemy, że od 4-6 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Informujemy, że od 26 do 30 kwietnia 2021 r dzieci w klasach 1- 3 OSM I st. będą uczyły się hybrydowo:
Stacjonarnie w szkole:
Poniedziałek 26.04.
1b, 2b, 3a, 3c
Wtorek 27.04.
1a, 2a, 2c, 3b
Środa 28.04.
1b, 2b, 3a, 3c
Czwartek 29.04.
1a, 2b, 2c, 3b
Piątek 30.04.
1a, 2a, 2c, 3b


Klasy 1-3 w dni niewymienione powyżej realizują nauczanie online - jak dotąd. Nauczyciele instrumentu w klasach 1-3 dostosowują formę zdalną bądź stacjonarną odpowiednio do wskazanego powyżej planu przebywania uczniów w szkole. Świetlica pracuje według planu, obejmując opieką dzieci uczące się stacjonarnie w danym dniu.

Informujemy, że z powodów pandemicznych warsztaty metodyczne - "Problemy warsztatowe i wykonawcze w utworach romantyzmu" dla nauczycieli gry na skrzypcach z prof. Bartoszem Bryłą zaplanowane na dzień 22 kwietnia 2021 r. zostają odwołane.