Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie